Technologia

Technologia

Zabezpieczamy świat technologii
jednocześnie tworząc i korzystając z zaawansowanych
rozwiązań technologicznych

CyCommSec opiera swoją działalność o ciągłe rozwijane i unowocześniane narzędzia informatyczne, wykorzystując najbardziej sprawdzone i bezpieczne rozwiązania. Pozwala nam to zapewniać najlepsze w swojej klasie testy penetracyjne dla przedsiębiorstw oraz efektywne zarządzać identyfikowanym podatnościami.

BeeSecure

to platforma do zarządzania podatnościami oraz orkiestracji wykorzystywanych narzędzi. Wykorzystywana przez CISO lub osoby zarządzające obszarem IT. Ułatwia im pracę i efektywnie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa organizacji, w której pracują.

BeeSecure zapewnia

REPOZYTORIUM BŁĘDÓW
w jednym miejscu wszystkie
zidentyfikowane podatności wraz z
ich podziałem według krytyczności.
ZARZĄDZANIE PODATNOŚCIAMI
automatyczne monitorowanie
efektywności operacyjnej zespołu
DEDYKOWANE SLA
możliwość indywidualnego
parametryzowania czasów
remediacji i mitygacji
REPOZYTORIUM BŁĘDÓW
w jednym miejscu wszystkie
zidentyfikowane podatności wraz z
ich podziałem według krytyczności.
ZARZĄDZANIE PODATNOŚCIAMI
automatyczne monitorowanie
efektywności operacyjnej zespołu
DEDYKOWANE SLA
możliwość indywidualnego
parametryzowania czasów
remediacji i mitygacji
RAPORTOWANIE
automatyczne generowanie raportów
zarządczych oraz technicznych
OCENA RYZYKA
CYBERNETYCZNEGO

moduł oceny ryzyka cyber
obliczającego wartości dla całej
organizacji lub poszczególnych
aktywów
REPOZYTORIUM AKTYWÓW
w jednym miejscu ewidencja
wszystkich wykorzystywanych
asetów wraz z określeniem
przypisanego im ryzyka
RAPORTOWANIE
automatyczne generowanie raportów
zarządczych oraz technicznych
OCENA RYZYKA
CYBERNETYCZNEGO

moduł oceny ryzyka cyber
obliczającego wartości dla całej
organizacji lub poszczególnych
aktywów
REPOZYTORIUM AKTYWÓW
w jednym miejscu ewidencja
wszystkich wykorzystywanych
asetów wraz z określeniem
przypisanego im ryzyka

DZIĘKI BeeSecure

UPRASZCZAMY ZARZĄDZANIEM
PODATNOŚCIAMI

BeeSecure zarządza całym
cyklem usuwania podatności,
od ich identyfikacji do usunięcia.

ZWIĘKSZAMY EFEKTYWNOŚĆ

dzięki posiadaniu całej wiedzy
o podatnościach w jednym
miejscu i ich monitorowaniu,
BeeSecure zwiększa
efektywność ich usuwania

AUTOMATYZUJEMY

dzięki automatycznym skanom
BeeSecure umożliwia
manualnym pentesterom
skupienie się na odkrywaniu
trudnych do znalezienia luk
w zabezpieczeniach

ZAPEWNIAMY REGULARNOŚĆ
I CYKLICZNOŚĆ DZIAŁANIA

 

zarządzanie podatnościami
stanowi usystematyzowany
i uregulowany proces, co
pozwala skutecznie zarządzać
podatnościami i zwiększa
efektywność

UPRASZCZAMY ZARZĄDZANIEM
PODATNOŚCIAMI

BeeSecure zarządza całym
cyklem usuwania podatności,
od ich identyfikacji do usunięcia.

AUTOMATYZUJEMY

dzięki automatycznym skanom
BeeSecure umożliwia
manualnym pentesterom
skupienie się na odkrywaniu
trudnych do znalezienia luk
w zabezpieczeniach

ZWIĘKSZAMY EFEKTYWNOŚĆ

dzięki posiadaniu całej wiedzy
o podatnościach w jednym
miejscu i ich monitorowaniu,
BeeSecure zwiększa
efektywność ich usuwania

ZAPEWNIAMY REGULARNOŚĆ
I CYKLICZNOŚĆ DZIAŁANIA

 

zarządzanie podatnościami
stanowi usystematyzowany
i uregulowany proces, co
pozwala skutecznie zarządzać
podatnościami i zwiększa
efektywność

KONTAKT

Kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza przesyłasz nam swoje dane osobowe w postaci co najmniej adresu e-mial. Przyjmij proszę do wiadomości, że administratorem Twoich danych osobowych jest CyCommSec P.. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Szczegóły obowiązku informacyjnego, informacje o przysługujących Tobie uprawnieniach znajdziesz w polityce prywatności.


    Kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza przesyłasz nam swoje dane osobowe w postaci co najmniej adresu e-mail. Przyjmij proszę do wiadomości, że administratorem Twoich danych osobowych jest CyCommSec Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Szczegóły obowiązku informacyjnego informacje o przysługujących Tobie uprawnieniach znajdziesz w polityce prywatności.

    What is 3 + 3 ?